Welkom op de site  van

Praktijk voor Psychologie Mertens te Oosterhout (Vrachelen)

 


CORONA NIEUWS

We doen ons werk als psycholoog zo normaal mogelijk.

We houden ons daarbij uiteraard wel aan de algemeen geldende richtlijnen.

Dit betekent dat u níet naar de praktijk komt wanneer u, óf een van uw huisgenoten, de volgende klachten heeft: verkoudheid, hoesten/kuchen, keelpijn, verhoging/koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen of diarree.

In dat geval is behandeling telefonisch of via videobellen mogelijk.

Bij behandeling in de praktijk vragen we u om de volgende maatregelen in acht te nemen:

BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MEDEWERKING!


 

Beste lezer,

De Praktijk voor Psychologie Mertens maakt sinds 2006 deel uit van Gezondheidscentrum Vrachelen (Oosterhout). De praktijk is  opgericht door Joëlle Mertens.

 

Kwaliteit

Het leveren van een goed psychologisch product heeft de hoogste prioriteit. Om dat te kunnen waarborgen is, en wordt er nog steeds, veel geïnvesteerd in opleiding, bij- en nascholing, en overleg met collega psychologen en andere zorgverleners in de eerste lijn (zowel binnen als buiten het gezondheidscentrum). Tevens dragen professionele- en levenservaring bij aan het goed kunnen beoordelen van psychische problematiek en de daarbij best aansluitende behandeling. Is de inschatting dat u niet op de juiste plaats bent, dan zijn er mogelijkheden om door te verwijzen. Naast het leveren van inhoudelijke kwaliteit van zorg is de praktijk goed bereikbaar en toegankelijk. Kwaliteitsgerelateerde zaken zijn vastgelegd in een kwaliteitsstatuut. 

 

Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Joëlle Mertens is een universitair geschoold psycholoog, en geregistreerd als psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practioner VEN. Tevens is ze lid van de beroepsvereniging het NVPA, en geregistreerd bij de stichting RBCZ. 

 

Joëlle streeft ernaar dat u zich, als cliënt, op uw gemak, serieus genomen en begrepen voelt.  Dat vormt immers de basis om goed samen te kunnen werken aan uw probleem.

Heeft u opmerkingen of ideeën dan horen we dat graag van u!

 

Voor meer specifieke informatie: zie bovenstaande menubalk.