Welkom op de site  van

Praktijk voor Psychologie Mertens te Oosterhout (Vrachelen)

 


Vóórdat u verder gaat met lezen informeren we u over onze omgang met huidige Corona situatie.

We hanteren de adviezen van de beroepsvereniging (NIP) en het RIVM om besmettingen te voorkomen.

Neem daarom contact op met je therapeut indien sprake is (bij u of een van uw huisgenoten) van de volgende

klachten: verkoudheid, hoesten/kuchen, keelpijn, verhoging/koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen,

moeheid, je ziek voelen of diarree.

Deze zal samen met u kijken naar een andere manier om de behandeling gewoon door te kunnen laten gaan

(videobellen / telefonisch). Dit kan ook in het geval van een eerste afspraak.


 

Beste lezer,

De Praktijk voor Psychologie Mertens maakt sinds 2006 deel uit van Gezondheidscentrum Vrachelen (Oosterhout). De praktijk is  opgericht door Joëlle Mertens.

 

Kwaliteit

Het leveren van een goed psychologisch product heeft de hoogste prioriteit. Om dat te kunnen waarborgen is, en wordt er nog steeds, veel geïnvesteerd in opleiding, bij- en nascholing, en overleg met collega psychologen en andere zorgverleners in de eerste lijn (zowel binnen als buiten het gezondheidscentrum). Tevens dragen professionele- en levenservaring bij aan het goed kunnen beoordelen van psychische problematiek en de daarbij best aansluitende behandeling. Is de inschatting dat u niet op de juiste plaats bent, dan zijn er mogelijkheden om door te verwijzen. Naast het leveren van inhoudelijke kwaliteit van zorg is de praktijk goed bereikbaar en toegankelijk. Kwaliteitsgerelateerde zaken zijn vastgelegd in een kwaliteitsstatuut. 

 

Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Joëlle Mertens is een universitair geschoold psycholoog, en geregistreerd als psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practioner VEN. Tevens is ze lid van de beroepsvereniging het NVPA, en geregistreerd bij de stichting RBCZ. 

 

Joëlle streeft ernaar dat u zich, als cliënt, op uw gemak, serieus genomen en begrepen voelt.  Dat vormt immers de basis om goed samen te kunnen werken aan uw probleem.

Heeft u opmerkingen of ideeën dan horen we dat graag van u!

 

Voor meer specifieke informatie: zie bovenstaande menubalk.