Joelle Mertens

Joëlle Mertens, Master of Science

 • (mede)praktijkhouder
 • gezondheidspsycholoog (Psycholoog NIP)
 • cognitief gedragstherapeut VGCt
 • EMDR-practioner VEN
 • fysiotherapeut (BIG 69044655904)

Bijzonderheden:

 • Joëlle was na haar afstuderen als fysiotherapeut in 1995 werkzaam in de revalidatie en bemerkte al snel dat de psychische kant van de patiënt een niet te onderschatte rol speelde bij lichamelijke problemen. Vanuit die visie en interesse heeft ze naast haar werk als fysiotherapeut de universitaire opleiding tot gezondheidspsycholoog gevolgd, en is daarvoor afgestudeerd in 2005;
 • Inmiddels werkende in een paramedisch centrum, en vanaf 2006 in de huidige praktijk, volgde Joëlle hierna de specialisatie tot cognitief gedragstherapeut (2012). Een traject waarbij ze ook zelf (in de rol van cliënt) met zichzelf aan de slag moest. Zeer waardevol omdat zodoende professionele- en persoonlijke ervaring gebruikt kunnen worden tijdens de behandelingen met cliënten;
 • Tevens is Joëlle opgeleid om Mindfulness toe te kunnen passen (2012) en is zij EMDR-practitioner VEN (2018);
 • De interesse, kennis en ervaring van Joëlle liggen vnl. op het vlak van psychosomatiek: klachten waarbij er een wisselwerking is tussen lichaam (soma) en geest (psycho). Voorbeelden: angstklachten, paniek, trauma('s), negatief zelfbeeld, burn-out, chronische pijn en somberheid. Hiertoe zijn ook vele bij- en nascholingscursussen gevolgd;
 • Waar Joëlle voorheen haar psychologische behandelingen nog combineerde met fysiotherapie heeft ze sinds januari 2020 besloten om inhoudelijk alleen nog als psycholoog werkzaam te zijn;
 • Joëlle werkt nauw samen met huisartsen, hun praktijkondersteuners GGZ en andere zorgverleners in Oosterhout;
 • Joëlle is aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag.

 

Mocht u meer willen weten over bovengenoemde specialisaties?

Zie –specialisaties- in bovenstaande menubalk.