Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw psycholoog?

Bespreek dit allereerst met uw eigen psycholoog. 
 
Indien hier niet adequaat op wordt gehandeld kunt u contact opnemen met de praktijkhouder: Joëlle Mertens. Deze zal uw klacht te allen tijde serieus nemen en samen met u zoeken naar een passende oplossing.
 
Pas wanneer bovenstaande niet naar tevredenheid is verlopen kunt u zich wenden tot:
de klachten- en geschillenregeling van P3NL (een federatie voor Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen): www.p3nl.nl. middels het invullen van het Klachtenformulier.
 
In het uiterste geval kunt u zich richten tot: www.tcz.nu of www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.