Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw psycholoog?

Bespreek dit allereerst met uw eigen psycholoog / praktijkhouder: Joëlle Mertens.
Zij zal uw klacht te allen tijde serieus nemen en samen met u zoeken naar een passende oplossing.
 
Pas wanneer bovenstaande niet naar tevredenheid is verlopen kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillenregeling van P3NL (een federatie voor Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen). 
Hierbij is Joëlle Mertens aangesloten via de beroepsverenigingen het NIP en de VGCt.
 
Via de P3NL site kunt u de benodigde informatie en een klachtenformulier vinden: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.
 
In de praktijk ligt het klachten- en geschillen reglement ter inzage en zijn ter informatie klachtenfolders aanwezig.
 
In het uiterste geval kunt u zich richten tot: www.tcz.nu of www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.