Werkwijze bij Praktijk voor Psychologie Mertens

 

Na aanmelding (na verwijzing van uw huisarts/praktijkondersteuner GGZ via Zorroo), middels mail of telefonisch, wordt u gebeld voor een eerste afspraak.

U wordt vriendelijk verzocht een identiteitsbewijs mee te nemen als u voor de eerste keer komt.

 

Tijdens het eerste/intakegesprek wordt geïnventariseerd of, en zo ja hoe, er relaties liggen tussen: het lichaam (de lichamelijke klachten), de geest (bv. spanningen/stress/nare ervaringen) en het gedrag (de omgang met de lichamelijke klachten, de omgang met bepaalde situaties privé en/ op het werk). Hierbij komt ook uw hulpvraag aan de orde. Vervolgens wordt een diagnose gesteld en wordt in overleg met u als cliënt besloten of, en hoe, er behandeld zal gaan worden. Hierbij worden de te verwachten aantal sessies (afhankelijk van de uitgebreidheid van uw klachten, maar in de meeste gevallen tussen de 7 en 12 keer) en de daarbij behorende kosten besproken. M.b.t. inhoudelijke en financiële informatie over de Praktijk voor Psychologie Mertens, èn eventuele aanvullende informatie over de behandelmethode die toegepast zal gaan worden, wordt verwezen naar de informatie die vermeld staat op de site.

 

Een behandelplan zal als basis dienen van de daarop volgende behandelingen. Hoofddoelstelling zal altijd zijn: het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van lichaam èn geest. Daartoe worden ingezet: inzichtgevende gesprekken omtrent het ontstaan en voortbestaan van de dysbalans tussen belasting en belastbaarheid, cognitieve gedragstherapie en, indien nodig, EMDR en/of Mindfulness. Er is tevens ruimte om over (eventuele nare) ervaringen te praten. Soms worden er ook ontspanningsoefeningen (al dan niet in combinatie met ademhalingsoefeningen) gegeven. 

 

Aan het eind van de behandelingen zal (tenzij u expliciet aangeeft dat niet te willen) een rapportage van de behandelingen naar de huisarts/de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts/specialist worden gestuurd.